Abordare diferențiată

Abordăm procesul educațional din perspectiva stilurilor de învățare, pentru a optimiza însușirea informațiilor și dezvoltarea abilităților prin aplicare practică. Promovăm educația incluzivă și acționăm consecvent pentru a adapta demersul didactic particularităților fiecărui copil. Nevoile copiilor din punct de vedere educațional sunt diferite și unii dintre ei au dificultăți dificultăți mai mult sau mai puțin vizibile în procesul de învățare. Consilierii școlari și psihologii le oferă învățătorilor și profesorilor recomandări în ceea ce privește abordarea diferită a elevilor, în funcție de datele lor individuale.

În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale, psihologul, psihopedagogul și profesorii de la clasă lucrează în echipă pentru a le facilita integrarea și dezvoltarea din punct de vedere educațional.

Genesis Collegiate Șoseaua Străulești 89A, sector 1, București
Design & Development by Centriqa Marketing Bureau
© Copyright Genesis Collegiate Campus 2020.