Programul educațional la Școala Gimnazială Genesis – Nivel primar

Școală candidată IB

Școala Genesis este o școală candidată* pentru programul Primary Years Programme (PYP). Această școală își desfășoară activitatea în calitate de IB World School. Acestea sunt școli care împărtășesc o filosofie comună - asumându-și un angajament față de educația internațională de înaltă calitate, aspect important pentru elevii Școlii Genesis.

* Numai școlile autorizate de Organizația IB pot oferi oricare dintre cele patru programe academice: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme, sau Career-related Programme (CP). Statutul de școală candidată nu garantează acordarea autorizației. Pentru informații suplimentare despre IB și programele sale, vizitați http://www.ibo.org


Curriculumul Școlii Gimnaziale Genesis a fost structurat prin implicarea unei echipe de specialiști în educație, care și-a adus contribuția la îmbogățirea curriculumului național cu elementele pe care viziunea PYP le solicită, la acestea adăugându-se activități și conținuturi care și-au dovedit necesitatea într-o școală orientată spre feedback-ul elevului și, în mod special, spre o educație pentru viitor.

La clasele primare, prin îmbinarea curriculumului național cu cel internațional, PYP, am creat un cadru bazat pe cunoștințe și capacități recomandate de cercetările cele mai recente, care nu numai că entuziasmează, stimulează gândirea copiilor, ci promovează progrese și realizări remarcabile.
Credem că prin potențarea elevilor noștri cu abilitățile de bază și oferind apoi ocazii variate și inedite pentru a-și aplica învățarea, suntem capabili să satisfacem stilurile lor distincte și unice de învățare, într-un context integrat. Pe lângă abilitățile și cunoștințele academice, direcțiile cheie pe care le urmăm converg spre autoconștientizare, dezvoltare personală, conștientizare într-un context universal și având sentimentul comunității, ceea ce face din elevii noștri oameni complecși, cu spirit de răspundere și implicați. Nu credem că învățarea ar trebui să se limiteze la sala de clasă, ci să fie îmbunătățită printr-o multitudine de oportunități și surse de inspirație, cum ar fi excursii, vizite adaptate tematic și prin acte de învățare în diferite contexte, care le permit copiilor noștri să exceleze personal și academic.

Datorită elementelor pe care modelul PYP le vizează - cunoștințe academice, aptitudini, concepte, profilul elevului și atitudini, abordate prin intermediul a 6 teme transdisciplinare relevante, semnificative, provocatoare și captivante, acest sistem s-a dovedit a fi benefic formării și dezvoltării copiilor în viitori adulți cu caracter și valori morale, puternici, independenți, capabili să gândească, să aducă argumente valide, să-și susțină punctul de vedere și să găsească soluții.
Image
Începând din acest an școlar, elevii și profesorii de la Genesis vor putea comunica mai eficient și mai rapid prin intermediul platformei EduApps. Platforma facilitează interactivitatea în timpul lecțiilor, feed-back în timp real, munca în echipă, interteaching-ul. Părinții primesc informații despre rezultatele activității elevilor, despre sarcinile de lucru și implicarea în cadrul lecțiilor. Pentru a se bucura de facilitățile oferite de EduApps, elevii folosesc în clasă Cromebook-uri personale.

Transdisciplinaritatea

Cele șase teme transdisciplinare pe care curriculumul PYP le propune pentru fiecare dintre cei cinci ani de învățământ primar și în funcție de care se structurează și conținuturile propuse de programa națională sunt:
 • Cine suntem. Studiind această temă, copiii reușesc să se cunoască, să dezvolte relații armonioase cu membrii familiei, cu prietenenii lor, dar și cu membrii comunității în care trăiesc. Studiul acestei teme îi încurajează și îi îndrumă pe elevi în cunoașterea eu-lui și a lor însuși, a valorilor după care să se ghideze pe parcursul formării lor ca oameni. Această temă mai vizează următoarele aspecte:
 • sănătatea fizică, mentală și spirituală;
 • echilibrul interior;
 • relațiile umane care includ membrii familiei, prieteni și comunitatea;
 • drepturile și obligațiile pe care le avem în calitate de cetățeni.
 • Unde ne situăm ca timp și spațiu. Prin intermediul acestei teme, copiii fac o incursiune în istoria omenirii, înțelegând, totodată, legătura dintre indivizi și societate, între perspectivele locale și cele globale. O incursiune în timp și spațiu, această temă îi face pe elevi să afle cât mai multe lucruri despre tipuri de case, călătorii și expediții, exploratori și migrațiile omenirii. Tot studiind această temă în detaliu, copiii sunt învățați să ffacă legătura dintre individ și civilizații, dintre perspectivele abordate din punct de vedere local și global.
 • Cum ne exprimăm. Această temă îi invită pe elevi să descopere și să aprecieze esteticul. Pentru a dezvolta relații sănătoase și arminoase cu cei din jurul lor, este important ca elevii noștri să învețe cum să-și exprime ideile, sentimentele și emoțiile. Totodată, este necesar nu doar să caute și să găsească modalități prin care să-și dezvolte și să-și folosească creativitatea, dar și să aprecieze frumosul din jurul lor, în toate formele sale.
 • Cum funcționează lucrurile din jurul nostru. Studiind această temă, elevii înțeleg nu doar principiile științifice și felul în care oamenii folosesc aceste principii, dar și impactul progreselor tehnologice asupra societății și a mediului înconjurător. Această temă este o incursiune în natură și în legile sale, incursiune ce ajută copiii să înțeleagă concepte vaste precum mediul bilogic și societățile umane și felul în care acestea funcționează. Tot datorită acestei teme, elevii reușesc să înțeleagă felul în care oamenii folosesc în beneficiul lor și al societății principiile științifice, fiind, în același timp, conștienți de impactul pe care progresul tehnic și științific îl are asupra societății și al mediului înconjurător.
 • Cum este organizată societatea. Prin intermediul acestei teme, elevii înțeleg structura și funcția organizațiilor existente în societate, activitățile economice și impactul lor asupra omenirii și a mediului înconjurător. Fiecare țară are o anumită structură și corpuri legislative, care o conduc. Studiind această temă, copiii reușesc să înțeleagă structura și rolul fiecărei organizații, felul în care se iau deciziile pe plan financiar, economic și fiscal; cine are dreptul să ia decizii la nivel înalt, dar, mai ales, ce decizii are fiecare dreptul să ia. De asemenea, în cadrul acestei teme se studiază și aspecte privind activitățile economice și impactul acestora asupra omenirii și a mediului înconjurător.
 • Responsabilitățile comune pe care le avem pentru a proteja planeta. Este important să conștientizăm faptul că fiecare individ în parte are drepturi și obligații, dar mai ales, care sunt acestea . Studiind această temă, copiii vor învăța toate aceste lucruri și le vor aplica pe termen lung. Devine din ce în ce mai necesar ca elevii să știe ce drepturi și responsabilități au în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător. De asemenea, se recomandă să conștientizeze faptul că resursele acestui glob nu sunt nelimitate și că felul în care avem grijă de ele influențează durata de viață planetei, fie într-o manieră pozitivă, fie într-o manieră negativă.

Expoziția

Expoziția este o parte importantă a PYP. În ultimul an al programului, elevii se angajează într-un proces colaborativ, transdisciplinar de cercetare care îi implică în identificarea, investigarea și oferirea de soluții la provocările sau problemele din viața reală. În calitate de experiență de bilanț în PYP, expoziția le oferă copiilor o oportunitate extraordinară de a-și demonstra independența și responsabilitatea pentru propria învățare.

Curriculum PYP

Prin implicarea elevilor în cât mai multe activități din diverse domenii, Școala Primară Genesis urmărește dezvoltarea competențelor transdisciplinare, valorificarea inteligențelor multiple, precum și dezvoltarea inteligenței emoționale, punându-se accentul pe experienţe practice care să îi motiveze să înveţe și să se dezvolte intelectual și emoţional.
În programul de amiază copiii beneficiază de activități de pregătire suplimentară care asigură progresul fiecărui elev sau care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența.
Pe lângă curriculumul românesc și cel IB, școala Genesis organizează un program extracurricular bogat, adresat tuturor elevilor, în funcție de înclinațiile și pasiunile lor. Școala Genesis lucrează în mod consecvent pentru a crește implicarea elevilor și a ridica standardele și performanțele, prin varietatea activităților propuse.
Curriculum MYP include 6 arii de studiu:
1. Language
Școala pregătește copiii pentru un viitor în care cuvintele sunt mai importante decât oricând. Cuvintele le vor permite să exploreze lumea și să converseze cu un număr mare de oameni. Limba română și limba engleza le dau copiilor abilitățile și încrederea de a se forma pentru viitor, pe tot parcursul vieții. Vorbirea corectă, scrisul și cititul sunt în centrul curriculum-ului nostru. Subliniem importanța cărților și a literaturii, oferind în același timp activități plăcute și provocatoare în sprijinul acestui domeniu. Temele personalizate au fost concepute pentru a impresiona elevii și a le inspira o dragoste pe termen lung față de citit și respectul pentru exigențele scrisului. Un mediu bogat de discuții le asigură elevilor un vocabular complex și profunzimea înțelegerii conținuturilor. Furnizarea de feedback constructiv, inițierea și argumentarea răspunsurilor sunt atitudini pe care le încurajăm la elevii noștri. Comunicarea este o parte integrantă a călătoriei noastre de învățare, iar participarea copiilor la exerciții premergătoare dezbaterilor, la proiecte care implică scrierea creativă, redactarea de articole în revista școlii sau în alte reviste adaptate profilului vârstei sunt doar câteva dintre activitățile pe care elevii mici pot să le facă cu succes. Abilitățile formate la limba engleză duc la obținerea unor rezultate remarcabile la Concursurile Cambridge.
Elevii de la nivelul primar sunt deja expuși unor opțiuni de limbi străine și pot alege dintr-o varietate de limbi moderne: germană, franceză, spaniolă și japoneză, toate continuând și la gimnaziu, unde opțiunea pentru o a doua limbă străină devine obligatorie, fiind impusă de curriculumul național. Mulți dintre elevi însă, aleg chiar și până în acel moment să studieze deja trei limbi străine în paralel.
 

Contact us

 • Grădinița: 031 425 05 62, gradinita@genesis.ro
 • Școala: 031 425 05 63, scoala@genesis.ro
 • Comunicare & PR: comunicare@genesis.ro
Genesis Collegiate Șoseaua Străulești 89A, sector 1, București
Design & Development by Centriqa Marketing Bureau
© Copyright Genesis Collegiate Campus 2020.